Alle Computerwinkels

van Nederland met een website...


Google

Sneltoetsen in Windows

Deze pagina geeft een aantal tips over de standaard-sneltoetsen in een Windows-omgeving. Dat betekent, dat de te noemen opties gelden voor de meeste Windows-versies en "correct geschreven" Windows-programma's (zoals Word, Excel etc.). Er zijn nog wel meer sneltoetsen, maar deze tekst beperkt zich tot (waarschijnlijk) de meestgebruikte. De afkortingen van de toetsen zijn hieronder verklaard in tabel 2.
In de teksten zijn zoveel mogelijk de Nederlandse benamingen gebruikt van functies, toetsen of knoppen in Windows of uw computer. Daar waar dit meer voor de hand ligt, zijn de originele Engelse benamingen gebruikt.

Tabel 1: Handige sneltoetsen

Toets Omschrijving van de functie
F1 Het activeren van de on-line helpfunctie. Dit wordt ondersteund door vrijwel alle programma's binnen Windows.
F2 Deze toets wordt vaak gebruikt voor het hernoemen van bestandsnamen of velden van een database of bij bijvoorbeeld Excel een cel.
F3 Dit activeert vaak een zoekfunctie (in ieder geval bij WE, IE en notepad). Alternatief is CTRL+F.
ALT + F4 Hiermee wordt een programma altijd beŽindigd, behalve als deze in (een) DOS (-venster) werken. Dan zul je deze moeten afsluiten met de functies die in het programma zijn ingebouwd. Als dat niet meer werkt, doordat het programma bijvoorbeeld gecrashed is, dan kun je proberen via het kruisje rechtsbovenaan het DOS-venster om het programma te dwingen te stoppen. Je gegevens raak je in dat geval wel kwijt!
CTR + F4 Dit werkt vaak voor het beŽindigen van een venster binnen een programma. Bijvoorbeeld een document binnen Word of een rekenblad binnen Excel.
F5 Het verniewen van de gegevens bij bijvoorbeeld WE en IE: als er geactualiseerde gegevens beschikbaar zijn dan worden deze getoond.
F9 Binnen Word moet de functietoets F9 worden gebruikt om de inhoud van velden te verversen van bijvoorbeeld datums, paginanummers en inhoudsopgaven. Bij Excel kan men hiermee handmatig de het rekenblad laten doorrekenen, als de automatische berekening gedeactiveerd is.
ALT + SB Het activeren van het ďVenster menuĒ, wat je de mogelijkheid geeft om een venster zonder de muis te minimaliseren, maximaliseren, sluiten en wat zoal meer voor handen is.
ALT + TAB Het wisselen tussen de actieve programmaís. Wanneer u ALT ingedrukt blijft houden, dan blijft na het aanslaan van  TAB een venster in beeld, waarmee u kunt kiezen uit deze programma's. Door nogmaals TAB aan te slaan, wordt het volgende venster geselecteerd. De combinatie ALT met SHIFT en TAB kiest het vorige venster (proberen = weten: dit legt zich het beste uit door het zelf even te proberen).
Dit werkt overigens ook als je met DOS-vensters werkt. Opgemerkt dient echter te worden, dat ervaring moet uitwijzen hoe stabiel je systeem is. Met andere woorden: het kan voorkomen, dat je computer dit op een gegeven moment "teveel wordt" en crashed. Maar met een beetje moderne computer is die kans niet zo gek groot. Alleen dus met voorzichtig zijn als het om belangrijke gegevens gaat.
CTR + A In de meeste programma's werkt dit om alles te selecteren: bijvoorbeeld in Word alle tekst (inclusief afbeeldingen e.d.), in Excel alle cellen van een rekenblad en bij IE alle bestanden inclusief submappen.
CTR + ALT + DEL Bij Windows 3.11 - 98: Een keer raken is genoeg! Windows zal namelijk proberen om de taakbeheerder te benaderen, die de centrale processor beheert. Bij Windows 95, 98 en ME zal dit een klein venster opleveren, waarop alle actieve programma's worden weergegeven en daaronder drie knoppen: "taak beŽindigen", "afsluiten" en "annuleren". Bij Windows NT of 2000 gaat dit anders (zie volgende alinea).
Met de eerste knop kun je proberen om een programma dat niet meer reageert, af te sluiten. Selecteer daarvoor het programma (meestal staat erachter, dat het programma niet meer reageert) en druk daarna op de knop "taak beŽindigen" (met "afsluiten" sluit je Windows zelf af). Windows zal nu proberen om het bewuste programma af te sluiten. Als dat niet lukt, zal er na circa een minuut een ander venster verschijnen, waarop staat dat het programma niet meer reageert en of je wilt wachten, of je dit programma wilt beŽindigen of dat je er vanaf ziet het programma af te sluiten). Wachten levert slechts sporadisch iets op dus wordt het beŽindigen als we resultaat willen zien. Als je voor de zekerheid eerst andere programma's wilt afsluiten, druk dan op annuleren en je keert terug naar je oorspronkelijke staat. Ook kan het gebeuren, dat er in het werkgeheugen van Windows al het een en ander verkeerd is gegaan. Dan krijg je waarschijnlijk een zogenaamd "blauw scherm", waarna Windows op het punt staat om te crashen. Als je geduldig bent en geluk hebt, komt het daarna nog goed maar in de meeste gevallen is er niets meer te redden en moet je je computer opnieuw opstarten. Mocht je wel geduldig zijn en geluk hebben, dan nog raad ik je aan om na een blauw scherm al je werk op te slaan en je computer opnieuw te starten: de kans is groot dat daarna andere programma's ook gaan haperen.
Mocht dit probleem nu regelmatig voorkomen, dan wordt het tijd om dit nader te onderzoeken: dan moet er zogenaamd onderhoud worden gepleegd.

Met Windows 2000 wordt met deze toetsenbordcombinatie een dialoogvenster getoond, wat een wat meer uitgebreide taakbeheerder toont: daarop zijn ook andere zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van je password. Maar op dit venster zit ook een knop die toegang geeft tot de werkelijke taakverdeler. Deze kan ook gestart worden door op CTRL+SHIFT+ESCAPE te drukken.
Deze taakverdeler ziet er in eerste instantie min-of-meer hetzelfde uit als taakverdeler uit Windows 98 e.d. Maar deze versie is een stuk krachtiger: behalve de mogelijkheid om een programma te beŽindigen (wat in Windows 2000 vrijwel altijd goed gaat zonder dat gelijk je hele systeem crashed), is het met dit programmatje mogelijk om het proces te beŽindigen van een programma. Met andere woorden: dan is Windows even niet meer beleeft tegen het niet reagerende programma en wordt deze zonder pardon direct beŽindigd.

CTR + C Hiermee kopiŽert u een selectie naar het werkgeheugen ("klembord" genoemd) van Windows. Het gaat niet altijd op, maar in de regel kunt u die informatie binnen ieder ander programma van Windows weer oproepen om te gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld deze tekst selecteren door uw muis links te houden van de betreffende tekst, de linkermuisknop in te drukken en al ingedrukt houdende de muis naar rechts te bewegen. De geselecteerde tekst verkleurt dan: ze wordt geÔnverteerd (omgedraaid: wit wordt zwart en  zwart wordt wit  ). Door nu op CTR+C te drukken wordt de tekst gekopiŽerd. Als u naar uw tekstverwerker gaat of bijvoorbeeld naar een e-mail programma en u maakt een nieuw document aan (zie CTR + N) dan kunt u de gekopieŽrde tekst weer uit het geheugen van Windows opgehaald en in het document geplaatst. 

Dit gaat overigens niet alleen met tekst, maar ook met bijvoorbeeld afbeeldingen of bestanden als u de Windows-verkenner gebruikt.

De term "copy & paste" heeft alles te maken met deze functionaliteit, die zeer kenmerkend is voor Windows.

CTR + DEL Net zoals als CTR + X = cut.
CTR + END Hiermee gaat u in de regel naar het einde van de pagina of het bestand.
CTR + ESC Het activeren van het ďStart menuĒ van Windows.
CTR + SHI + ESC Bij Windows 2000 (NT 3.51 t/m 5) activeert dit de taskmanager: een krachtig programma, waarmee ieder draaiend programma eventueel roekeloos mee afgesloten kan worden, zonder dat Windows hierdoor crashed. Programma's die niet afgesloten mogen worden omdat dat Windows instabiel zou kunnen maken, worden ook niet afgesloten door dit programma. 
CTR + INS Net als CTR + C = copy.
CTR + O Altijd het openen van bestanden (open).
CTR + HOM Vaak naar het begin van de pagina of bestand.
CTR + N Hiermee maakt u in de regel een nieuw document aan, als u met een programma werkt. Bijvoorbeeld: mij het e-mailprogramma Outlook Express zorgt dit voor een nieuwe e-mail, in Word voor een nieuwe brief en bij de Netcape Navigator wordt er een nieuw venster geopend (naar hetzelfde document in dat geval).
CTR + S Bijna altijd- en in ieder Windows-programma wordt hiermee je actieve document opgeslagen op schijf:dit is bijna net zo voorspelbaar als F1!
Opmerking: het is een zeer goede gewoonte om zelf tenminste iedere 10 min. je werk op te slaan, Úf na iedere belangrijke alinea of berekening. Vaak kost het uw computer nauwelijks tijd om dit te doen (en als u deze toetsenbordcombinatie eenmaal gewend bent dan kunt dat blindelings) en u kunt het op een gegeven moment in een reflex. Te vaak horen we nog, dat me uren werk kwijt geraakt is doordat men zich teveel bezig hield met de inhoud en niet dacht aan het opslaan ervan. Denk ook aan het regelmatig maken van een back-up van uw werk!
CTR + V Het "plakken" van de inhoud van het "klembord" van Windows; zie ook CTR + C.
CTR + W In de regel het afsluiten van het actieve (voorliggende) document.
CTR + X Het knippen van een selectie: dit is een combinatie van het kopiŽren van de selectie naar het Windows-klembord en tegelijkertijd de selectie verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u een stuk tekst wilt verplaatsen (zie ook CTR + C).
SHI + INS Net als CTR+ V = paste.
SHI + <^>v
of SHI + LM
Evt. in combinatie met CTR om tekst of bestanden (WE) te markeren voor cut-and-paste: hierbij selecteer je aaneengesloten woorden, of naast-elkaar staande bestanden. Voor beide geldt: zolang je de shift-knop ingedrukt houdt, kun je naar eigen goeddunken de shift, ctrl, pijltjestoetsen en de linkermuisknop ongegeneerd gebruiken.
[W] Toont het startmenu waarin alle programma's staan: dit is hetzelfde als u met de muis op de knop drukt.
[W] + E Hiermee opent u een Windows-verkenner.
[W] + F Hiermee opent u een zoekvenster waarmee u kunt zoeken naar bestanden, mappen, computers of andere zaken die op het netwerk te vinden zijn.
[W] + M Hiermee minimaliseert (verkleint) u alle vensters, zodat u het bureaublad van Windows weer ziet. 
[W] + SHI + M Als u alle vensters geminimaliseert heeft met de hiervoor genoemde methode of met de muis (rechtermuisknop kiezen als de aanwijzer boven de taakbalk hangt (niet op een programmaknop) en vervolgens de optie 'alle vensters minimaliseren'), dan kunt u dat met deze combinatie weer ongedaan maken.
[W] + R Dit opent het venster, waarmee u programma's kunt uitvoeren die niet in het startmenu zijn opgenomen. Door het woord "CMD" in te typen bij Windows NT, 2000 en XP of door "COMMAND" in te typen bij Windows 3.11, 95, 98 of ME kan er bijvoorbeeld een DOS-venster gestart worden.

Tabel 2: Afkortingen van tabel 1

Symbool Omschrijving
+ Bij de toetsen: indien er een plus-symbool afgebeeld staat, betekent dit dat de twee genoemde toetsen tegelijkertijd moeten worden ingedrukt. Om het iets te vereenvoudigen, kun je de eerste toets rustig ingedrukt houden, terwijl de tweede (en eventueel derde) knop gaat indrukken. Je hoeft ze dus niet precies tegelijkertijd in te drukken, zolang je de eerste knop maar weer als laatste loslaat!
< ^ > v Respectievelijk (een van de) de pijltjestoetsen naar links, naar boven, naar rechts en naar onder.
ALT Alt-toets.
CTR Control-toets.
DEL Delete-toets
END End toets
ESC Escape-toets.
HOM De home-toets.
INS De insert toets.
SHI Shift-toets (niet de Caps Lock).
[W] De Windows-toets die op de meeste computers vanaf ca. 1997 te vinden is, in de regel links naast het toetsenbord en voorzien van het: symbooltje.
IE Internet Explorer: de internet browser van Microsoft.
LM Linker muisknop: voor rechtshandigen is dit de aanwijsknop. Voor linkshandigen kan dit omgedraait zijn of - worden.
RM Rechtermuisknop: voor rechtshandigen levert dit vak een klein menutje op, dat aan het aanwijspijltje van de muis lijkt te hangen. Dit menutje is vaak gerelateerd aan het onderwerp waar hij bovenhing op het moment, dat de rechtermuisknop werd ingedrukt (een zogenaamd "context"-menu). Deze functie is dus om te wisselen met de linkermuisknop.
SB Spatiebalk.
TAB Tab-toets.
WE Windows Explorer: de verkenner waarmee u bestanden en mappen kunt manipuleren.

 


Contact: stuur een e-mail naar info@AlleComputerwinkels.nl | Updated: 27-07-2015
Google

Disclaimer l Cookie beleid l Maar kijk vooral ook bij onze werkwijze.